Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υλοποιεί το έργο ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. Το έργο έχει σαν στόχο την εφαρμογή της ‘πράσινης’ αντίληψης για μείωση ενεργειακού φορτίου σε επιλεγμένους φορείς του ΥΠΑΙΘ ως μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή πάνω στην οποία θα βασιστούν πρόσθετες δράσεις, οι οποίες θα καλύψουν τις κτιριακές υποδομές του. Το παρόν έργο-πιλότος εφαρμόζεται σε 48 σχολικά κτιριακά συγκροτήματα και 2 κτίρια του ΙΤΥΕ.
Σε αυτά τα κτίρια έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα δίκτυα αισθητήρων μέτρησης της καταναλούμενης ενέργειας και απομακρυσμένου μερικού ελέγχου. Με βάση την υποδομή αυτή έχουν υλοποιηθεί οι εξής δράσεις:

  • Πληροφοριακό σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης των κτιρίων.
  • Δικτυακή πύλη παρουσίασης των μετρήσεων στο ευρύ κοινό για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αντίληψης των κατοίκων της περιοχής.
  • Εφαρμογή παρουσίασης πληροφοριών πάνω από κινητές συσκευές υπό την μορφή παιγνίου για την περαιτέρω παρότρυνση των μαθητών.
  • Εφαρμογή στατιστικής επεξεργασίας και στοχευμένων αναφορών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικού σεναρίου με στόχο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τις μετρήσεις για στοχευμένες δράσεις περιβαλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.